27 مهر 1397
تبلیغات

نرم افزار مدیریت و نظارت بر امور محوله

مقدمه:

این نرم افزار بر تمامی فرایندهای کاری و وظایف محوله پرسنل مدیریت و نظارت می نماید تا مدیران بتوانند پیشرفت فعالیتهای تحت نظارت خود را بر اساس نوع فعالیت ، زمان و مسئول انجام اندازه گیری ، کنترل، نظارت و هدایت نمایند که بخشهای اصلی ان به شرح ذیل می باشد:

مزایای نرم افزار:

1-      مشخص شدن وظایف هر شخص و یا واحد در ارتباط با هر فعالیت

2-      مشخص شدن نتیجه وظایف محوله و شرح انجام آن

3-      تحت کنترل قرار دادن تمامی فعالیتهای محوله و کارهای در دست اقدامتصویر

4-      بهبود خدمات رسانی

5-      شناسایی ضعف و قوت سازمان

 

امکانات:

1-      تعریف و انتساب کار و مشخص نمودن فرد پیگیری کننده مربوط به هر پروژه و یا فعالیت

2-      امکان الصاق نامه،فکس و هر نوع فایلهای صوتی و تصویری به پرونده امور محوله

3-      تعریف اثر امور محوله در صورت عدم انجام آن در موعد مقرر

4-      تعیین مهلت انجام کار و یادآوری کارها به صورت اتوماتیک به مسئولین مربوطه

5-      وجود پنل مربوط به وضعیت پیشرفت هر یک از فعالیتها

6-      گروه بندی نوع وظایف امور مربوطه

7-      امکان ارجاع امور محوله به واحدها و پرسنل تحت نظر

8-      امکان کنترل سوابق مربوط به هر فعالیت

9-      تعریف کدهای خاص به واحدهای مربوطه جهت تفکیک فعالیتها و امو محوله

10-   دارای سیستم یاداوری ، امور محوله و وظایف

11-  دارای موتور جستجوی پیشرفته

12-  امکان پیگیری کامل شروع یک فعالیت تا اتمام آن

13-  امکان ساخت گزارشها و نمودارهای تخصصی مورد نیاز(طبق درخواست و در زمان خدمات پس از فروش)

14-  تعریف نامحدود کاربران و دسترسی آنها بر اساس مسئولیت سازمانی و نقش انها در امور محوله

 

گزارشات و نمودارها:

1-      امکان گزارش گیری از نوع فعالیتها و مقایسه ان با یکدیگر

2-      امکان گزارش گیری از وضعیت انجام هر یک از امور محوله

3-      گزارش از فعالیتهای انجام شده - انجام نشده بر اساس تاریخ مهلت آنها

4-      گزارش عملکرد پرسنل بر اساس وضعیت وظایف آنها

5-      گزارش جامع از فعالیتها

6-      امکان خروجی کلیه گزارشات با فرمتهای EXCEL-PDF-BMP-TIFF-JPEG-GIF

 

پشتیبانی و خدمات پس از فروش:

1-      رفع مشکلات و سوالات کاربران از طریق تلفن و اینترنت

2-      اعزام کارشناس به محل سایت مشتری در مواقع لزوم

3-      ارائه ویرایش های جدید نرم افزار در زمان پشتیبانی

دریافت کاتالوگ

 

CRM سنجش نیاز به

extra online phentermine saturday delivery tetracycline bruising taking xanax with ambien accutane and results l-carnitine weight loss how to inject phenergan tablets xanax order online with no prescription message boards for zetia protonix medicine cefaclor 250 mg evista vs fosamax amoxicillin solvent safety of hoodia claritin ingredient what is better viagra or levitra snorting lamictal losing weight after stopping lexapro does diflucan cause die off symptoms prozac interaction with alchohol hoodia for diet clomid for men viagra usage isoniazid therapy buy 5-htp meridia cheap from india lisinopril reactions asacol drug mg of fluoxetine 5-htp increase lh plavix and platelets pharmacology interaction of morphine and bupropion allergic reaction to prednisone zolpidem ambien wild ginseng buyers discount ambien zoloft problems organic ginseng teas australia vytorin warnings zofran odt trileptal and bipolar phentermine wikipedia surgery and aspirin hoodia 57 viagra soft foods to avoid with coumadin aspirin desensitization home for purim elliot yasmin buy viagra ups no script xanax wellbutrin 300 prednisone information brahmi oil drug testing hydrocodone shemale yasmin zyprexa bipolar counteracts lipitor wellbutrin price comparison nitroglycerin tablets why is nexium so expensive combining cymbalta with effexor buy differin gel ginseng and weight loss roza and the horse prince purchase phentermine online using mastercard cymbalta 60 mg can ambien cause priapism insulin resistance glucophage foods to avoid while on coumadin buy accutane 120mg day cymbalta online pharmacy vicodin hydrocodone phentermine no rx usa vicodin snorting olanzapine lawyers los angeles brahmi herb effexor works to cure depression lasix 40 mil taken while pregnant real phentermine no dr prescription needed neem toothpaste wholesale diflucan no prescription what causes multiple pregnancies clomid lipitor flatulence taking prometrium during pregnancy alprazolam for dog no prescription cialis adverse reaction hydrocodone cheap tadalafil prednisone lab values hydrocodone compound syrup mor olanzapine lawyers california mevacor 40mg tab neurontin pain carafate vomiting dog mefloquine lariam adverse effect of bactrim methotrexate danger lipoplex with hoodia teva amoxicillin actions of lopressor hydrochlorothiazide gout did remeron help anyones anxiety buy zocor acyclovir si diet pills with hoodia fsh levels change while taking clomid prescription not required phentermine eliminating effexor withdrawl symptoms zithromax lowest price stress cardiomyopathy valium propecia buy paypal phentermine amoxicillin treatment tamoxifen citrate research chemicals valium addiction abuse metformin risks depakote 250mg l-carnitine removing toxic metals richs msm lotion who makes cialis seroquel drug interactions ambien 5mg dizziness from taking zovirax and benadryl citalopram alcoholism ambien driving viagra purchase online phytopharm hoodia improved l-glutamine nizoral everyday hydrocodone gg syrup wellbutrin xl 150 pt 141 viagra im prescribed xanax for stop taking prozac meridia 15mg what happens if i snort hydrocodone mobic compared to ibuprofen diflucan dosage dogs aspirin dosage alcohol and coumadin pulmicort albuterol viagra tutorial 100 hoodia gordonii lexapro and bipolar lowest price viagra